PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Beregne forholdsmessig fradrag ut ifra omsetning

  Forholdsmessig fradrag merverdiavgift

  Når en virksomhet har omsetning som stammer fra avgiftspliktig og avgiftsunntatt virksomhet må det beregnes et forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift på felleskostnader. Ved beregning av forholdsmessig fradrag basert på omsetning, må selskapet se hvor stor den avgiftspliktige omsetningen er av totalomsetningen. Det er dette forholdet som ligger til grunn når merverdiavgiftsfradraget for felleskostnader skal beregnes.

  Dersom 60 % av omsetningen kommer fra avgiftspliktig virksomhet, får selskapet fradrag for 60 % av merverdiavgiften på felleskostnadene. Dette er enkelt illustrert i talleksempelet nedenfor.

  Talleksempel

  En inngående faktura på kr 100 000 for et selskap med fullt fradrag vil fordele seg med kr 80 000 som kostnadsføres og kr 20 000 som merverdiavgiftsfradrag.

  Forklaring Debet Kredit
  Kostnadsføring Kr 80 000
  Merverdiavgiftsfradrag Kr 20 000
  Leverandørreskontro Kr 100 000

  Ved en forholdsmessig beregning av merverdiavgiftsfradraget ser det annerledes ut. Eksempelet viser at det er en større del som blir kostnadsført, og en mindre del til fradrag for mva. Omsetningen fordeler seg med 60 prosent innenfor og 40 prosent utenfor loven. Av de totalt 20 000 som er merverdiavgift på fakturaen får selskapet kun fradrag for 60 prosent av dette, som utgjør kr 12 000.

  Forklaring Debet Kredit
  Kostnadsføring Kr 88 000
  Merverdiavgiftsfradrag Kr 12 000
  Leverandørreskontro Kr 100 000

  Når grunnlaget for fordelingen skal beregnes, er det forrige regnskapsår som benyttes, jf. merverdiavgiftsforskriften § 8-2-2. Fordelingen må i rimelig grad gjenspeile bruken.
  For selskap som er i første driftsår, og ikke har et forrige regnskapsår, gjøres fordelingen etter antatt bruk i den mva-pliktige virksomheten.

  Stikkord:

  • salg,
  • moms,
  • mva,
  Beregne forholdsmessig fradrag ut ifra omsetning
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan