Forholdsmessig fradrag

Ubetydelighetsgrensen

Beregne forholdsmessig fradrag ut ifra omsetning

Grunnlag for beregning av fordelingsnøkkel, forrige regnskapsår

Beregne forholdsmessig fradrag ut ifra kvadratmeter

Fordelingsnøkkel i regnskapssystemet

I den daglige bokføringen anbefales det at det opprettes en egen fordelingskode i regnskapssystemet som benyttes når felleskostnader bokføres. Med en slik forhåndsprogrammert merverdiavgiftskode i regnskapssystemet blir det enklere å holde oversikt og sørge for at forholdet er riktig. Som nevnt tidligere holder det med at denne oppdateres én gang i året.

Stikkord: allokering, sne, moms, mva