PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Grunnlag for beregning av fordelingsnøkkel, forrige regnskapsår

  Forholdsmessig fradrag merverdiavgift

  Når det forholdsmessige fradraget skal beregnes, er det omsetningen av det foregående regnskapsåret som skal benyttes.
  For selskaper som er i første driftsår og ikke har noe tidligere regnskapsår, så skal fordelingen beregnes etter antatt bruk i registrert virksomhet, jf. mval. § 8-2 første ledd, første punktum.

  Stikkord:

  • allokering,
  • sne,
  • moms,
  • mva,
  Grunnlag for beregning av fordelingsnøkkel, forrige regnskapsår
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan