Forholdsmessig fradrag

Ubetydelighetsgrensen

Beregne forholdsmessig fradrag ut ifra omsetning

Grunnlag for beregning av fordelingsnøkkel, forrige regnskapsår

Når det forholdsmessige fradraget skal beregnes, er det omsetningen av det foregående regnskapsåret som skal benyttes.
For selskaper som er i første driftsår og ikke har noe tidligere regnskapsår, så skal fordelingen beregnes etter antatt bruk i registrert virksomhet, jf. mval. § 8-2 første ledd, første punktum.

Stikkord: allokering, sne, moms, mva

Beregne forholdsmessig fradrag ut ifra kvadratmeter

Fordelingsnøkkel i regnskapssystemet