Forholdsmessig fradrag

Ubetydelighetsgrensen

Dersom en merverdiavgiftspliktig virksomhet har omsetning som er unntatt fra loven på fem prosent eller mindre av den totale omsetningen, skal det ikke beregnes forholdsmessig fradrag. Det er fordi fem prosent eller mindre av omsetningen går under ubetydelighetsgrensen, jf. mval. § 8-2 (4).

Dette betyr i praksis at den merverdiavgiftsunntatte omsetningen ikke er stor nok til av det skal beregnes forholdsmessig merverdiavgiftsfradrag på felleskostnader, så fullt merverdiavgiftsfradrag opprettholdes. Det samme gjelder motsatt vei.

Dersom en virksomhet som driver utenfor loven har avgiftspliktig omsetning på fem prosent eller mindre, så gir ikke dette rett til noe fradrag for inngående merverdiavgift, jf. mval. § 8-2 (3).

Stikkord: 5 % regelen, 5 prosent regelen, moms, mva

Beregne forholdsmessig fradrag ut ifra omsetning

Grunnlag for beregning av fordelingsnøkkel, forrige regnskapsår

Beregne forholdsmessig fradrag ut ifra kvadratmeter

Fordelingsnøkkel i regnskapssystemet