PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Ubetydelighetsgrensen

  Forholdsmessig fradrag merverdiavgift

  Hvis en merverdiavgiftspliktig virksomhet har omsetning som er unntatt fra loven på fem prosent eller mindre av den totale omsetningen, skal det ikke beregnes forholdsmessig fradrag. Det er fordi fem prosent eller mindre av omsetningen går under ubetydelighetsgrensen jf mval § 8-2 (4). Dette betyr i praksis at den merverdiavgiftsunntatte omsetningen ikke er stor nok til av det skal beregnes forholdsmessig merverdiavgiftsfradrag på felleskostnader, så fullt merverdiavgiftsfradrag opprettholdes. Det samme gjelder motsatt vei. Hvis en virksomhet som driver utenfor loven har avgiftspliktig omsetningen på fem prosent eller mindre, så gir ikke dette rett til noe fradrag for inngående merverdiavgift jf mval § 8-2 (3).

  Stikkord:

  • 5 % regelen,
  • 5 prosent regelen,
  • forholdsmessig fradrag,
  • Merverdiavgift,
  • mva,
  • moms,
  428 1394 98 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan