Innledning

Generelt om personallister

Bransjer som omfattes av kravene

Serveringssteder mv.

Bokføringspliktige som driver følgende virksomhet plikter å føre og oppbevare personalliste:

 • serveringssteder
 • cateringvirksomhet
 • gatekjøkken
 • annen virksomhet hvor tilberedt mat mv. som bringes ut til kunden eller hentes på forretningsstedet

Se bff. § 8-5-1 tredje ledd med videre henvisning til bff. § 8-5-6 og 8-5-7.

Hva som regnes som serveringssted er definert i serveringsloven § 2, og skal forstås som «serveringssteder der det foregår servering av mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet». I samme paragraf er det gitt noen unntak, og for disse gjelder ikke reglene om personalliste.

Unntakene er:

 1. servering som ikke skjer i næring,
 2. serveringssteder ved helseinstitusjoner, skoler og barnehager når disse må godkjennes av offentlig myndighet etter annen lov eller forskrift, og serveringen skjer i institusjonens regi,
 3. serveringssteder som drives av staten til bruk for ansatte og annet personell i offentlig tjeneste, og for andre som har adgang etter gjeldende bestemmelser for virksomheten,
 4. servering i kantine som et foretak driver etter selvkostprinsippet og som er til bruk for egne ansatte,
 5. servering i tog, fly og båter i rutetrafikk,
 6. serveringssteder på flyttbare innretninger og faste installasjoner i forbindelse med undersøkelser etter eller utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster på norsk kontinentalsokkel,
 7. serveringssteder som drives av lag, foreninger o l, hvor formålet med serveringen utelukkende er å skaffe inntekter til drift av laget, foreningen o l.

Frisørvirksomhet og skjønnhetspleie

Bokføringspliktige som driver følgende virksomhet plikter å føre og oppbevare personalliste.

 • frisørvirksomhet
 • skjønnhetspleie

Se bff. § 8-3-4 med videre henvisning til bff. § 8-5-6 og 8-5-7.

Frisørvirksomhet

Frisørvirksomhet driver med tjenester knyttet til vask, klipping og styling av hår.

Skjønnhetspleie

De tjenestene som defineres som skjønnhetspleie og som medfører plikt til å føre personalliste, avgrenses mot tjenester som er unntatt fra merverdiavgiftsloven. Dvs. at dersom tjenesten er definert som en unntatt tjeneste etter mval. § 3-2 og 3-3, vil det ikke være plikt til å føre personalliste for denne delen av virksomheten.

For hvilke tjenester som er unntatt merverdiavgift jf. mval.§ 3-2 Helsetjenester mv., se Omsetning av helsetjenester.

For hvilke tjenester som er unntatt merverdiavgift jf. mval. § 3-3 Alternativ behandling, se Salg og omsetning av alternativ behandling.

For at tjenesten skal anses som skjønnhetspleie i følge bokføringsforskriften, forutsettes det at kunden får utført en behandling av personalet. F.eks. vil virksomhet som driver utleie av solsenger (solarium) ikke være pliktig til å føre personalliste, selv om solsenteret har betjent personale.

Eksempler på skjønnhetspleie etter bokføringsforskriften:

 • ansiktsbehandling, manikyr, herunder legging av kunstige negler, og pedikyr
 • ulike former for kroppspleie, velværebehandlinger (SPA-behandlinger mv.)
 • farging av vipper og øyebryn, tatovering av øyebryn, øyekontur og lepper
 • tannbleking
 • piercing

Se punktet «Delt virksomhet» dersom virksomheten driver delt virksomhet, f.eks. SPA-behandlinger hvor noen av tjenestene er unntatt merverdiavgiftsloven, mens andre er avgiftspliktig skjønnhetspleie.

Bilverksteder og bilpleie

Bokføringspliktige som driver følgende virksomhet plikter å føre og oppbevare personalliste:

 • bilverksted
 • bilpleie

Se bff. § 8-12-1 med videre henvisning til bff. § 8-5-6 og 8-5-7.

Virksomheter som er registrert med næringskode 45 200 "Reparasjon og vedlikehold av motorvogner, unntatt motorsykler", eller som driver virksomhet som er omfattet av denne koden uten å være registrert med koden, har plikt til å føre og oppbevare personalliste.

Næringskoden omfatter i følge SSB sin hjemmeside:

 • vedlikehold og reparasjon av motorvogner:
 • mekaniske - og elektriske reparasjoner,
 • reparasjon av elektroniske innsprøytingssystemer,
 • alminnelig service,
 • reparasjon av karosserier og reservedeler til motorvogner,
 • vask, polering,
 • sprøytelakkering og annen billakkering,
 • reparasjon av bilruter, seter i motorvogner, dekk og slanger,
 • montering og utskifting og montering av reservedeler og utstyr som ikke er en del av produksjonsprosessen

Unntak fra kravet om å føre personallister

Avgrensninger

Dokumentasjon

Gebyr personallister