Innledning

Generelt om personallister

Fra 1. januar 2014 er det innført et krav om å føre personallister for arbeidsgivere i bransjene:

  • Serveringssteder mv. (bff. § 8-5-6 og 8-5-7)
  • Frisørvirksomhet og skjønnhetspleie (bff. § 8-3-4, 8-5-6 og 8-5-7)
  • Bilverksteder og bilpleievirksomhet (bff. § 8-12-1, 8-5-6 og 8-5-7)

Det er finansdepartementet som bestemmer hvilke bransjer som skal føre personallister, jf. bfl. § 3a. Reglene skal bidra til å forhindre og motvirke svart arbeid, og Skattekontoret gis mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr dersom listen ikke er ført i samsvar med regelverket.

For mer om overtredelsesgebyr se:

  • Skatteforvaltningsloven kapittel 14
  • SKD 4/2019 pkt. 5 Mangler ved listen kan medføre overtredelsesgebyr

Bransjer som omfattes av kravene

Unntak fra kravet om å føre personallister

Avgrensninger

Dokumentasjon

Gebyr personallister