PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Formidling og utleie av arbeidskraft

  Formidling og utleie av arbeidskraft som utfører helsetjenester

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • K3705 Provisjonsinntekt, avgiftsfri
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Formidling og utleie av arbeidskraft som utfører helsetjenester er unntatt fra loven, se mval. § 3-2 (3) og det er ikke rett til fradrag i mva i tråd med mval. § 8-1. Dette omfatter blant annet følgende tjenester (listen er ikke uttømmende):

  • formidling og utleie av lege til sykehus
  • formidling og utleie av sykepleier og annet helsepersonell til sykehus

  forutsatt at de skal utføre behandlings- og pleietjenester. Helsepersonalets ansettelsesforhold skal ikke påvirke avgiftsbelastningen for foretak i helsesektoren, se også MVA-håndboken.

  Unntak

  Det foreligger unntak fra hovedregelen i mval. § 3-2 (3) slik at former for utleie og formidling av arbeidskraft vil falle inn under mval. § 3-1 og bli avgiftspliktig virksomhet. Dette omfatter blant annet (listen er ikke uttømmende):

  • formidling og utleie av vaktmestertjenester til sykehus
  • formidling og utleie av rengjøringstjenester til sykehus

  Stikkord:

  • arbeidsassistanse,
  • arbeidslønn,
  • arbeidsutleie,
  • helsepersonell,
  • helsetjenester,
  • legetjenester,
  • provisjonsinntekt,
  • sykepleiere,
  • tannhelsetjenester,
  • utleid arbeidskraft,
  • arbeidsvederlag,
  • leasing,
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan