PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Øreavrunding av vederlag

  Formkrav faktura (salgsdokumentasjon)

  Vederlag i salgsdokumentet skal ikke avrundes ved elektronisk betaling.

  Ved kontant betaling med sedler og mynter skal totalvederlaget avrundes til nærmeste hele krone. Både øreavrundingen og avrundet totalvederlag skal fremgå av salgsdokumentet.

  Se Skattedirektoratets prinsipputtalelse SKD 130619.

  Stikkord:

  • formalkrav,
  • salgsdokumentasjon,
  • salgsdokument,
  • faktura,
  • salgslegitimasjon,
  • kvittering,
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan