PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Angivelse av partene

  Formkrav faktura (salgsdokumentasjon)

  Angivelse av kjøper

  Fakturaen må angi kjøpers navn, og adresse eller organisasjonsnummer, se bokføringsforskriften § 5-1-1. Ved salg som nevnt i punkt 7 i bokføringsforskriften § 5-1-1 skal kjøpers organisasjonsnummer alltid angis. Er kjøper registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal organisasjonsnummeret etterfølges av bokstavene MVA.

  Kontantsalg fra detaljist

  Det er ikke krav om å angi kjøper på salgsdokumentasjon ved kontantsalg fra detaljist.

  Dette gjelder allikevel ikke for bokføringspliktige kjøpere (også for ansatte som kjøper på vegne av sin bokføringspliktige arbeidsgiver) dersom:

  • varen eller tjenesten er beregnet for videresalg og vederlaget er over kr 1 000 inkl. mva
  • kjøpet gjelder drivstoff til bruk i person- eller varetransport uansett vederlagets størrelse
  • vederlaget er på kr 40 000 eller mer inkl. mva og det betales med kontanter

  Selger plikter i alle tilfelle å angi kjøper på dennes kvittering dersom kjøper ber om dette, jf. bff. § 5-5-1 annet ledd. I slike tilfeller skal selger signere og stemple kvitteringen.

  Angivelse av selger

  Fakturaen må angi selgers navn og organisasjonsnummer, se bokføringsforskriften § 5-1-2.

  Er selger registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal organisasjonsnummeret etterfølges av bokstavene MVA. Hvis selger er registrert i Merverdiavgiftsregisteret ved representant, skal representantens navn og adresse fremkomme av salgsdokumentasjonen.

  Er selger et aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller filial av utenlands selskap, skal ordet "Foretaksregisteret" fremkomme av salgsdokumentasjon jf. foretaksregisterloven § 10-2. Adresse til selgers hovedkontor skal også fremkomme, samt om selskapet er under avvikling.

  Stikkord:

  • commercial invoice,
  • dokumentasjonskrav faktura,
  • faktura,
  • fakturakrav,
  • Foretaksregisteret,
  • formalkrav faktura,
  • formelle krav faktura,
  • formkrav faktura,
  • formkrav utgående faktura,
  • handelsfaktura,
  • kjøpsdokumenter innhold,
  • krav faktura,
  • krav inngående faktura,
  • krav til faktura,
  • krav til inngående faktura,
  • salgsdokument,
  • salgsdokument innhold,
  • salgsdokumentasjon,
  • salgslegitimasjon,
  • formalkrav,
  • selskap,
  • Bedrift,
  • kvittering,
  • brreg,
  • salg,
  • foretaksregisteret,
  • ks,
  • kjøp,
  385 1308 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan