PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Angivelse av partene

  Formkrav faktura (salgsdokumentasjon)

  Angivelse av kjøper

  Fakturaen må angi kjøpers navn, og adresse eller organisasjonsnummer, se bokføringsforskriften § 5-1-1. Ved salg som nevnt i punkt 7 i bokføringsforskriften § 5-1-1 skal kjøpers organisasjonsnummer alltid angis. Er kjøper registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal organisasjonsnummeret etterfølges av bokstavene MVA.

  I UTV 2015/86 kom Skattedirektoratet etter en helhetsvurdering til at kjøperens registrerte foretaksnavn, sammen med fakturamottaksadresse og GLN-nummer kunne benyttes som angivelse av kjøper etter bokføringsforskriften § 5-1-2 første ledd, se også MVA-håndboken.

  Kontantsalg fra detaljist

  Det er ikke krav om å angi kjøper på salgsdokumentasjon ved kontantsalg fra detaljist.

  Dette gjelder allikevel ikke for bokføringspliktige kjøpere (også for ansatte som kjøper på vegne av sin bokføringspliktige arbeidsgiver) dersom:

  • varen eller tjenesten er beregnet for videresalg og vederlaget er over kr 1 000 inkl. mva
  • kjøpet gjelder drivstoff til bruk i person- eller varetransport uansett vederlagets størrelse
  • vederlaget er på kr 40 000 eller mer inkl. mva og det betales med kontanter

  Selger plikter i alle tilfelle å angi kjøper på dennes kvittering dersom kjøper ber om dette, jf. bff. § 5-5-1 annet ledd. I slike tilfeller skal selger signere og stemple kvitteringen.

  Angivelse av selger

  Fakturaen må angi selgers navn og organisasjonsnummer, se bokføringsforskriften § 5-1-2. Selgers navn er enhetens offisielle foretaksnavn, som er det navnet som står på firmaattesten fra Foretaksregisteret. Dersom selger driver virksomhet under et annet navn enn det offisielle foretaksnavnet (markedsføringsnavn), skal allikevel det offisielle foretaksnavnet fremkomme på alle forretningsdokumenter, herunder fakturaer.

  Er selger registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal organisasjonsnummeret etterfølges av bokstavene MVA. Hvis selger er registrert i Merverdiavgiftsregisteret ved representant, skal representantens navn og adresse fremkomme av salgsdokumentasjonen.

  Er selger et aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller filial av utenlands selskap, skal ordet "Foretaksregisteret" fremkomme av salgsdokumentasjon jf. foretaksregisterloven § 10-2. Adresse til selgers hovedkontor skal også fremkomme, samt om selskapet er under avvikling.

  Stikkord:

  • commercial invoice,
  • dokumentasjonskrav faktura,
  • faktura,
  • fakturakrav,
  • Foretaksregisteret,
  • formalkrav faktura,
  • formelle krav faktura,
  • formkrav faktura,
  • formkrav utgående faktura,
  • handelsfaktura,
  • kjøpsdokumenter innhold,
  • krav faktura,
  • krav inngående faktura,
  • krav til faktura,
  • krav til inngående faktura,
  • salgsdokument,
  • salgsdokument innhold,
  • salgsdokumentasjon,
  • salgslegitimasjon,
  • formalkrav,
  • selskap,
  • Bedrift,
  • kvittering,
  • brreg,
  • salg,
  • foretaksregisteret,
  • ks,
  • kjøp,
  433 1411 104 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan