PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Merverdiavgift

  Formkrav faktura (salgsdokumentasjon)

  Selgere som er registrert i merverdiavgiftsregisteret

  Salgsfakturaene skal inneholde følgende opplysninger:

  • selgers organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene MVA
  • merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen
  • merverdiavgift må være oppgitt i NOK
  • følgende skal fremgå hver for seg og summeres særskilt:
   • avgiftspliktig og avgiftsfritt salg
   • avgiftspliktig omsetning som avgiftsberegnes etter forskjellige satser
   • salg som nevnt i § 5-1-1 nr. 7
   • salg som er unntatt merverdiavgiftsloven etter bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel 3

  Kjøper som beregner og betaler mva etter mval. § 11-1 (2) og (3)

  For kjøper som beregner og betaler mva etter mval. § 11-1 (2) og (3) skal salgsdokumentet merkes med "Omvendt avgiftsplikt - Merverdiavgift ikke beregnet".

  Selger registrert ved representant

  Dersom selger er registrert ved representant, skal representantens navn og adresse være påført salgsdokumentet, se bff. § 5-1-2 andre ledd.

  Stikkord:

  • spesifisering av merverdiavgift,
  • spesifisering av moms,
  • spesifisering av mva,
  • moms,
  • mva,
  • merverdiavgift,
  • formalkrav,
  • salgsdokumentasjon,
  • salgsdokument,
  • faktura,
  • salgslegitimasjon,
  • kvittering,
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan