Formelle krav til faktura

Forfallsdato

Språk

Angivelse av partene

Nummerering og datering

Tidspunkt og sted for levering av ytelsen

Vederlag ved formidling og inngangspenger/garderobeavgift ved serveringssteder

Valuta

Øreavrunding av vederlag

Merverdiavgift

Selgere som er registrert i merverdiavgiftsregisteret

Salgsfakturaene skal inneholde følgende opplysninger, jf. bff. § 5-1-1:

 • selgers organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene MVA, se bff. § 5-1-2
 • merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen
 • merverdiavgift må være oppgitt i NOK
 • følgende skal fremgå hver for seg og summeres særskilt, se bff. § 5-1-5:
  • avgiftspliktig og avgiftsfritt salg
  • avgiftspliktig omsetning som avgiftsberegnes etter forskjellige satser
  • salg som nevnt i bff. § 5-1-1 nr. 7
  • salg som er unntatt merverdiavgiftsloven etter bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel 3

Kjøper som beregner og betaler mva etter mval. § 11-1 (2) og (3)

For kjøper som beregner og betaler mva etter mval. § 11-1 (2) og (3) skal salgsdokumentet merkes med "Omvendt avgiftsplikt - Merverdiavgift ikke beregnet".

Selger registrert ved representant

Dersom selger er registrert ved representant, skal representantens navn og adresse være påført salgsdokumentet, se bff. § 5-1-2 andre ledd.

Stikkord: spesifisering av merverdiavgift, spesifisering av moms, spesifisering av mva, moms, mva, merverdiavgift, formalkrav, salgsdokumentasjon, salgsdokument, faktura, salgslegitimasjon, kvittering