PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Nummerering og datering

  Formkrav faktura (salgsdokumentasjon)

  Nummerering

  Salgsdokumenter skal være forhåndsnummeret på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer. Alternativt kan dokumentene være merket på en annen måte som sikrer fullstendig registrering av utfakturert salg. Uavhengig av nummereringsmetode skal salgsdokumentenes fullstendighet være enkelt kontrollerbar. Bff. § 5-1-3 første ledd.

  Bokføringspliktige kjøpere som kan utstede salgsdokumentasjon på vegne av selger jf. bff. § 5-2-1 tredje ledd
  Bokføringspliktige som nevnt i bff. § 5-2-1 tredje ledd, kan i stedet for fortløpende nummerering av hver enkelt selgers salgsdokument, anføre i salgsdokumentet hvor mye som er avregnet overfor vedkommende selger hittil i regnskapsåret. Bff. § 5-1-3 andre ledd.

  Formidling
  Virksomhet som driver formidling av varer og tjenester for flere leverandører kan bruke felles nummerserie på dokumentasjon som blir utarbeidet med flere leverandører i samme salgsdokument. Bff. § 5-1-6.

  Konkursbo
  Konkursbo plikter ikke å nummerere salgsdokumentet, jf. bff. § 1-1. Bff. § 5-1-3 første ledd og 5-4-6.

  Datering

  Salgsdokument som er utstedt ila. de 15 første dagene i en måned, kan angi siste dag i foregående måned som dokumentasjonsdato. Det forutsettes at tjenesten er levert på dette tidspunkt. Det samme gjelder for uttak. Se bff. § 5-1-3 tredje ledd.

  Utleie av fast eiendom
  For utleie av fast eiendom der salgsdokumentasjonen utleveres på papir for flere perioder samtidig, er det tillatt å sette dokumentasjonsdato lik forfallsdato. Bff. § 5-1-3 fjerde ledd.

  Stikkord:

  • fakturadato,
  • fakturere,
  • fakturering,
  • tilbake i tid,
  • tilbakedatering,
  • salgsdokumentasjon,
  • salgsdokument,
  • formalkrav,
  • faktura,
  • salgslegitimasjon,
  • kvittering,
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan