Formelle krav til faktura

Forfallsdato

Språk

Angivelse av partene

Nummerering og datering

Tidspunkt og sted for levering av ytelsen

Vederlag ved formidling og inngangspenger/garderobeavgift ved serveringssteder

Valuta

Øreavrunding av vederlag

Vederlag i salgsdokumentet skal ikke avrundes ved elektronisk betaling.

Ved kontant betaling med sedler og mynter skal totalvederlaget avrundes til nærmeste hele krone. Både øreavrundingen og avrundet totalvederlag skal fremgå av salgsdokumentet.

Se Skattedirektoratets prinsipputtalelse SKD 130619.

Stikkord: formalkrav, salgsdokumentasjon, salgsdokument, faktura, salgslegitimasjon, kvittering

Merverdiavgift