Formelle krav til faktura

Forfallsdato

Språk

Salgsdokumentet skal utstedes på norsk, svensk, dansk eller engelsk, jf. bokføringsloven § 12.

Bokføringspliktige med filialer i utlandet kan likevel utstede filialens salgsdokumentasjon på det lokale språket.

Stikkord: formalkrav, salgsdokumentasjon, salgsdokument, faktura, salgslegitimasjon, kvittering

Angivelse av partene

Nummerering og datering

Tidspunkt og sted for levering av ytelsen

Vederlag ved formidling og inngangspenger/garderobeavgift ved serveringssteder

Valuta

Øreavrunding av vederlag

Merverdiavgift