PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Tidspunkt og sted for levering av ytelsen

  Formkrav faktura (salgsdokumentasjon)

  Varer som ekspederes gjennom speditør, ved postordre o.l.
  Det er ikke krav om å angi tidspunkt og sted for levering av varer som ekspederes gjennom speditør, ved postordre og lignende dersom salgsdokumentet følger forsendelsen, se bff. § 5-1-4.

  Stikkord:

  • formalkrav,
  • salgsdokumentasjon,
  • salgsdokument,
  • faktura,
  • salgslegitimasjon,
  • kvittering,
  Tidspunkt og sted for levering av ytelsen
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan