PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Valuta

  Formkrav faktura (salgsdokumentasjon)

  I SKD 250906 angis det at det av bokføringsforskriften § 5-1-1 nr. 6 fremgår uttrykkelig at merverdiavgift skal angis i norske kroner. Det er etter Skattedirektoratets vurdering ikke anledning til å erstatte angivelsen av merverdiavgift i norske kroner med kurs på fakturatidspunktet. Bokføringsforskriften §§ 5-1-1 nr. 5 og 5-1-5 krever ikke at vederlaget eller avgiftsgrunnlaget mv. skal angis i norske kroner.

  I MVA-meldingen skal alle beløp som skal rapporteres, herunder avgiftsgrunnlaget og merverdiavgiften, innberettes i norske kroner til kursen på fakturatidspunktet. Dette må hensyntas i bokføringen. Også ved bokføring i utenlandsk valuta skal beløp som inngår i MVA-meldingen fastsettes (låses) i norske kroner til kursen på fakturatidspunktet, jf. bokføringsforskriften § 4-2 annet ledd. Det anbefales derfor at også avgiftsgrunnlaget spesifiseres i norske kroner i salgsdokumentet.

  Stikkord:

  • faktura valuta,
  • salgsdokumentasjon,
  • salgsdokument,
  • formalkrav,
  • faktura,
  • salgslegitimasjon,
  • kvittering,
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan