PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fornøyelsesparker og opplevelsessentre - kjøp

  Fornøyelsesparker og opplevelsessentre

  • D1250 Inventar
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Fornøyelsesparker og opplevelsessentre har rett til fradrag for mva, se mval. § 8-1.

  Unntak

  Sirkus og tivoli er unntatt fra loven, se mval. § 3-7, men kan ha omsetning av andre varer og tjenester som er avgiftspliktig etter mval. § 3-1, f.eks. kioskvarer. I slike situasjoner foreligger det rett til forholdsmessig fradrag i mva for den avgiftspliktige andelen av omsetningen til sirkuset/tivoliet.

  Stikkord:

  • erverv,
  Fornøyelsesparker og opplevelsessentre - kjøp
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan