PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg og formidling - redusert sats

  Fornøyelsesparker og opplevelsessentre

  • K3050 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, lav sats
  • MVA33 - utgående mva, 12 %

  Generelt

  En fornøyelsespark er et fast etablissement med ulike former for underholdning som folk betaler for å få tilgang til. Eksempler på fornøyelsesparker er:

  • Tusenfryd
  • Hunderfossen familiepark
  • Dyreparken i Kristiansand
  • Kongeparken i Stavanger

  Et opplevelsessenter er en virksomhet som har bygg eller anlegg som er tilpasset opplevelser og aktiviteter som tilbys kundene. For å kunne kalle senteret et opplevelsessenter er det en forutsetning at anlegget er beregnet for varig drift. Eksempler på opplevelsessenter er:

  • Nordkapphallen
  • Vikingsenteret i Lofoten
  • Midgard historiske senter
  • Aukrustsenteret i Alvdal
  • Norsk skogmuseum i Elverum

  Området for den reduserte satsen omfatter typiske fornøyelses- og opplevelsesaktiviteter. Når det tilbys andre varer eller tjenester vil avgiftssituasjonen avhenge av en konkret vurdering ut fra den generelle avgiftsplikten og eventuelle unntak til den konkrete varen eller tjenesten.

  Merverdiavgift

  Omsetning og formidling av billetter til fornøyelsesparker og opplevelsessentre er mva-pliktig med redusert sats, se mval. § 5-10 og mval. § 3-1. Foruten inngangsbilletten vil den reduserte satsen også omfatte særskilte aktiviteter som ikke omfattes av inngangsbilletten, men som naturlig inngår som en del av det samlede fornøyelses- og opplevelsestilbudet ved anlegget.

  Unntak

  Det foreligger unntak og avgrensninger man må ta hensyn til (listen er ikke uttømmende):

  • Årlige arrangementer som messer, festivaler og spel faller utenfor definisjonen til begrepene fornøyelsespark og opplevelsessenter og er mva-pliktig etter høy sats.
  • Tivoli som er permanent tilknyttet til et fast geografisk sted er omfattet av definisjonen, men omreisende tivoli og sirkus er unntatt fra loven, se mval. § 3-7 (1).
  • Det går en avgrensning mot underholdningsaktiviteter som eksempelvis diskotek og paintball, se mval. § 3-1 og mot idrettsaktiviteter som gokart, se mval. § 3-8.
  • Formidling av inngangsbilletter til fornøyelsesparker og opplevelsessentre i utlandet er fritatt for mva, se mval. § 6-29 (2) e.

  Stikkord:

  • adgang,
  • aktivitetstilbud,
  • akvarier,
  • akvarium,
  • attraksjoner,
  • badeland,
  • billettformidling,
  • dyreparker,
  • festivaler,
  • fornøyelsespark,
  • inngangsbilletter,
  • inngangspass,
  • moms lav sats,
  • mva lav sats,
  • rafting,
  • reiselivsaktiviteter,
  • kommandittselskap,
  • mva,
  • merverdiavgift,
  • moms,
  • omsetning,
  Salg og formidling - redusert sats
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan