PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Uttak - gratis adgang eller til redusert pris

  Fornøyelsesparker og opplevelsessentre

  • K3070 Uttak av tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • K3074 Uttak av tjenester, avgiftspliktig, lav sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %
  • MVA33 - utgående mva, 12 %

  Merverdiavgift

  Når en fornøyelsespark eller et opplevelsessenter gir gratis adgang eller adgang til redusert pris til kunder vil dette kunne være et mva-pliktig gaveuttak, se mval. § 3-23 (d). En fornøyelsespark eller et opplevelsessenter kan tilby andre varer og tjenester til sitt publikum, og ved gaveuttak av slike varer og tjenester skal den respektive mva-satsen legges til grunn for uttaks-mva, f.eks. kioskvarer (15 %) og underholdningsaktiviteter som paintball (25 %).

  Unntak

  Gaveuttak av bagatellmessig verdi skal man ikke beregne og innbetale uttaks-mva for, se fmva. §1-3-6. Den bagatellmessig verdien måles i forhold til den enkelte ytelse i forhold til den enkelte mottaker. Uttak av tjenester som ytes vederlagsfritt eller til redusert pris til personer som ikke hadde hatt råd til å ta del i tjenesten på veldedig grunnlag er fritatt for mva, se mval. § 6-19.

  Stikkord:

  • moms lav sats,
  • moms middelssats,
  • moms redusert sats,
  • mva lav sats,
  • mva middels sats,
  • mva redusert sats,
  • mva,
  • merverdiavgift,
  • moms,
  Uttak - gratis adgang eller til redusert pris
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan