Fornøyelsesparker og opplevelsessentre - kjøp

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
1250 Inventar
Debet

Merverdiavgift

Fornøyelsesparker og opplevelsessentre har rett til fradrag for mva, se mval. § 8-1.

Unntak

Sirkus og tivoli er unntatt fra loven, se mval. § 3-7, men kan ha omsetning av andre varer og tjenester som er avgiftspliktig etter mval. § 3-1, f.eks. kioskvarer. I slike situasjoner foreligger det rett til forholdsmessig fradrag i mva for den avgiftspliktige andelen av omsetningen til sirkuset/tivoliet.

Stikkord: erverv

Salg og formidling - redusert sats

Salg og formidling - høy sats

Uttak - gratis adgang eller til redusert pris