Fornøyelsesparker og opplevelsessentre - kjøp

Salg og formidling - redusert sats

Salg og formidling - høy sats

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning og formidling av billetter til fornøyelsesparker og opplevelsessentre er mva-pliktig med redusert sats, se mval. § 5-10 og mval. § 3-1. Når det i tillegg tilbys andre varer eller tjenester vil avgiftssituasjonen avhenge av en konkret vurdering ut fra den generelle avgiftsplikten og eventuelle unntak til den konkrete varen eller tjenesten. Eksempler på varer og tjenester som må beregne alminnelig sats:

  • Butikkvirksomhet, f.eks. salg av suvenirer
  • Servering
  • Reklame
  • Utleie av varer, f.eks. leie av sumobrytingsteppe, klatrevegg, menneskebowlingbane etc.

I tillegg vil underholdningsaktiviteter som ikke faller inn under definisjonen for fornøyelsespark eller opplevelsessenter være omfattet av den generelle avgiftsplikten med alminnelig sats. Dette gjelder aktiviteter som:

  • Rollespill
  • Paintball
  • Utleie av kjøretøy mot særskilt betaling
  • Underholdningsautomater som mot innskudd gir rett til spill uten mulighet for gevinst
Stikkord: billettformidling, fornøyelsespark, omsetning

Uttak - gratis adgang eller til redusert pris