Fornøyelsesparker og opplevelsessentre - kjøp

Salg og formidling - redusert sats

MVA
33 Utgående mva, 12 %
Konto
3050 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, lav sats
Kredit

Generelt

En fornøyelsespark er et fast etablissement med ulike former for underholdning som folk betaler for å få tilgang til. Eksempler på fornøyelsesparker er:

 • Tusenfryd
 • Hunderfossen familiepark
 • Dyreparken i Kristiansand
 • Kongeparken i Stavanger

Et opplevelsessenter er en virksomhet som har bygg eller anlegg som er tilpasset opplevelser og aktiviteter som tilbys kundene. For å kunne kalle senteret et opplevelsessenter er det en forutsetning at anlegget er beregnet for varig drift. Eksempler på opplevelsessenter er:

 • Nordkapphallen
 • Vikingsenteret i Lofoten
 • Midgard historiske senter
 • Aukrustsenteret i Alvdal
 • Norsk skogmuseum i Elverum

Området for den reduserte satsen omfatter typiske fornøyelses- og opplevelsesaktiviteter. Når det tilbys andre varer eller tjenester vil avgiftssituasjonen avhenge av en konkret vurdering ut fra den generelle avgiftsplikten og eventuelle unntak til den konkrete varen eller tjenesten.

Merverdiavgift

Omsetning og formidling av billetter til fornøyelsesparker og opplevelsessentre er mva-pliktig med redusert sats, se mval. § 5-10 og mval. § 3-1. Foruten inngangsbilletten vil den reduserte satsen også omfatte særskilte aktiviteter som ikke omfattes av inngangsbilletten, men som naturlig inngår som en del av det samlede fornøyelses- og opplevelsestilbudet ved anlegget.

Unntak

Det foreligger unntak og avgrensninger man må ta hensyn til (listen er ikke uttømmende):

 • Årlige arrangementer som messer, festivaler og spel faller utenfor definisjonen til begrepene fornøyelsespark og opplevelsessenter og er mva-pliktig etter høy sats.
 • Tivoli som er permanent tilknyttet til et fast geografisk sted er omfattet av definisjonen, men omreisende tivoli og sirkus er unntatt fra loven, se mval. § 3-7 (1).
 • Det går en avgrensning mot underholdningsaktiviteter som eksempelvis diskotek og paintball, se mval. § 3-1 og mot idrettsaktiviteter som gokart, se mval. § 3-8.
 • Formidling av inngangsbilletter til fornøyelsesparker og opplevelsessentre i utlandet er fritatt for mva, se mval. § 6-29 (2) e.
Stikkord: adgang, aktivitetstilbud, akvarier, akvarium, attraksjoner, badeland, billettformidling, dyreparker, festivaler, fornøyelsespark, inngangsbilletter, inngangspass, moms lav sats, mva lav sats, rafting, reiselivsaktiviteter, kommandittselskap, mva, merverdiavgift, moms, omsetning

Salg og formidling - høy sats

Uttak - gratis adgang eller til redusert pris