PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Ikke næringsdrivende

  Forpleiningsgodtgjørelse

  • Lønn5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Godtgjørelse for privat omsorg for pleietrengende, anses som skattepliktig inntekt og kostnadene i forbindelse med arbeidet er fradragsberettiget, se Skatte-ABC.

  Se Skatte-ABC for grensen mellom privat forpleining i og utenfor virksomhet.

  A-meldingen

  Godtgjørelse til forpleier som har pasienter til forpleining uten at det anses som næringsvirksomhet skal innrapporteres med Type fordel lik Kontantytelse og Lønnsbeskrivelse ut i fra hva som er utbetalt. Som lønnsbeskrivelse kan f.eks. disse være aktuelle:

  • Fastlønn
  • Timelønn
  • Helligdagstillegg
  • Feriepenger
  • Annet

  Stikkord:

  • forpleiningsgodtgjørelse,
  Ikke næringsdrivende
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan