PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Næringsdrivende

  Forpleiningsgodtgjørelse

  • D7150 Diettkostnad, opplysningspliktig
  • LønnKun opplysningsplikt
  Satser
  Fri kost og losji
  Satser per døgn

  2017

  2016

  Fritt opphold - kost og losji

  kr 123

  kr 120

  Fri kost - alle måltider

  kr 89

  kr 87

  Fri kost - to måltider

  kr 70

  kr 68

  Fri kost - ett måltid

  kr 46

  kr 45

  Fritt losji - ett eller delt rom

  kr 34

  kr 33

  For å avgjøre om privat forpleining drives som næringsvirksomhet, må aktivitetens omfang og varighet vurderes. Det må legges til grunn en helhetsvurdering over en viss periode, men som et utgangspunkt sier Skatte-ABC at dersom den private pleien samtidig omfatter fire personer eller flere, anses den private forpleiningen som virksomhet.

  Lønn

  Det er mulig å få fradrag for faktiske kostnader til kost eller kostgodtgjørelse med 30% tillegg på satsene i takseringsreglene § 1-2-17, se takseringsreglene § 3-3-1 og «Satser -> Fri kost og losji».

  For mer om forpleining i næring, se «Skatte-ABC 2017 -> Forpleining».

  A-meldingen

  Innrapportering av forpleiningsgodtgjørelse utgår i a-ordningen siden den nesten ikke er benyttet.

  Stikkord:

  • forpleiningsgodtgjørelse,
  367 1269 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan