Næringsdrivende

Ikke næringsdrivende

Lønn
5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse
Debet
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Godtgjørelse for privat omsorg for pleietrengende, anses som skattepliktig inntekt og kostnadene i forbindelse med arbeidet er fradragsberettiget, se Skatte-ABC.

Se Skatte-ABC for grensen mellom privat forpleining i og utenfor virksomhet.

A-meldingen
Stikkord: forpleiningsgodtgjørelse