Næringsdrivende

Konto
7150 Diettkostnad, opplysningspliktig
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Satser

Fri kost og losji

Skatt

For å avgjøre om privat forpleining drives som næringsvirksomhet, må aktivitetens omfang og varighet vurderes. Det må legges til grunn en helhetsvurdering over en viss periode, men som et utgangspunkt sier Skatte-ABC at dersom den private pleien samtidig omfatter fire personer eller flere, anses den private forpleiningen som virksomhet. Se Skatte-ABC.

Lønn

Det er mulig å få fradrag for faktiske kostnader til kost eller kostgodtgjørelse med 30 % tillegg på satsene i takseringsreglene § 1-2-17, se takseringsreglene § 3-3-1 og Kost og losji - sats for fordelsbeskatning.

For mer om forpleining i næring, se Skatte-ABC.

A-meldingen
Stikkord: forpleiningsgodtgjørelse

Ikke næringsdrivende