PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Andre forsikringer for ansatte (naturalytelse)

  Forsikringer for ansatte

  • D5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Skattepliktig del av visse typer forsikringspremier og andre skattepliktige forsikringer betalt av arbeidsgiver.

  Lønn

  Inneholder arbeidsgiverens forsikring en dekning av privat forsikring for arbeidstakeren, skal hele eller deler av forsikringspremien behandles som en skattepliktig fordel. Administrasjonskostnadene regnes som en del av forsikringspremien og skal inngå i fordelen. Gjelder administrasjonskostnadene flere personer må de fordeles.

  Gjelder blant annet følgende forsikringer:

  • Behandlingsforsikring/ helseforsikring
  • Ferie- og fritidsforsikring
  • Personavbruddsforsikring
  • Individuell livsforsikring og livrenteforsikring
  • Kollektiv livrenteforsikring - Arbeidsgiverens administrasjonskostnader til kollektiv livrenteforsikring regnes ikke som en del av forsikringspremien
  • ”Loss of license”-forsikring for den del av premien som dekker skattepliktig syke- og ulykkesforsikring.

  Når forsikringspremie for yrkesskadeforsikring dekker forsikringstilfeller ut over arbeidsgivers normale erstatningsansvar, skal merpremien behandles som en skattepliktig fordel. Se temaet «Yrkesskadeforsikring -> Yrkesskadeforsikring utover lovkrav».

  A-meldingen

  Skattepliktige fordeler ved premier som betales av arbeidsgiver skal innrapporteres som Naturalytelse - Skattepliktig del av visse typer forsikringspremie.

  Forsikringer som naturalytelse i pensjonsforhold skal innrapporteres som Naturalytelse - Annet.

  Unntak

  Det foreligger enkelte unntak for forsikringer som kan brukes både i privat og i yrkessammenheng.

  • Reiseforsikring: Dekker forsikringen kun skadetilfeller på tjenestereise, er ikke premien skattepliktig for arbeidstaker.
  • Behandlingsforsikring: Det foreligger unntak for ordinær bedriftshelsetjeneste som omfatter forebyggende, ikke kurativ behandling

  Merverdiavgift

  Forsikring er en unntatt finansielle tjeneste, se mval. § 3-6 (a). Forsikringspremien vil derfor ikke bli fakturert med merverdiavgift.

  Stikkord:

  • avbruddsforsikring,
  • forsikring,
  • forsikring for utstasjonerte,
  • forsikringer,
  • forsikringspremie,
  • helseforsikring,
  • personalforsikring,
  • personalforsikringer,
  • personforsikringer,
  • privatforsikring,
  • reiseforsikring,
  • tjenestereiseforsikring,
  • tyveriforsikring,
  • yrkesreiseforsikring,
  • behandlingsforsikring,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • naturalytelse,
  • ansatt,
  Andre forsikringer for ansatte (naturalytelse)
  356 1256 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan