PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Andre forsikringer til ansatte (naturalytelse)

  Forsikringer for ansatte

  • D5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Andre forsikringer betalt av arbeidsgiver anses som hovedregel som en skattepliktig fordel. Gjelder blant annet følgende forsikringer:

  • Behandlingsforsikring/ helseforsikring
  • Ferieforsikring og reiseforsikring
  • Personavbruddsforsikring
  • Fritidsforsikring
  • Individuell livsforsikring og livrenteforsikring
  • Kollektiv livrenteforsikring
  • ”Loss of license”-forsikring for den del av premien som dekker skattepliktig syke- og ulykkesforsikring.

  A-meldingen

  Skattepliktige fordeler ved premier som betales av arbeidsgiver skal innrapporteres som Naturalytelse - Skattepliktig del av visse typer forsikringspremie.

  Forsikringer som naturalytelse i pensjonsforhold skal innrapporteres som Naturalytelse - Annet.

  Unntak

  Det foreligger enkelte unntak for forsikringer som kan brukes både i privat og i yrkessammenheng.

  • Reiseforsikring: Dekker forsikringen kun skadetilfeller på tjenestereise, er ikke premien skattepliktig for arbeidstaker.
  • Behandlingsforsikring: Det foreligger unntak for ordinær bedriftshelsetjeneste som omfatter forebyggende, ikke kurativ behandling

  Merverdiavgift

  Det foreligger ikke rett til fradrag for mva ved naturalavlønning av selskapets eiere eller ansatte, se mval. § 8-3.

  Stikkord:

  • avbruddsforsikring,
  • forsikring,
  • forsikring for utstasjonerte,
  • forsikringer,
  • forsikringspremie,
  • helseforsikring,
  • personalforsikring,
  • personalforsikringer,
  • personforsikringer,
  • privatforsikring,
  • reiseforsikring,
  • sykeavbruddsforsikring,
  • tjenestereiseforsikring,
  • tyveriforsikring,
  • yrkesreiseforsikring,
  • arbeidstaker,
  • behandlingsforsikring,
  • arbeidstager,
  • naturalytelse,
  • ansatt,
  Andre forsikringer til ansatte (naturalytelse)
  279 1091 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan