PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Gruppelivsforsikring (naturalytelse)

  Forsikringer for ansatte

  • D5310 Gruppelivsforsikring
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Når en arbeidsgiver tegner gruppelivsforsikring for ansatte er det skattepliktig for den enkelte arbeidstaker, jf sktl § 5-1.

  En gruppelivsforsikring gir:

  • engangsutbetaling til den ansatte ved arbeidsuførhet
  • engangsutbetaling til etterlatte ved dersom den ansatte dør

  A-meldingen

  Skattepliktige fordeler ved premier til gruppelivsforsikring som betales av arbeidsgiver skal innrapporteres som Naturalytelse - Skattepliktig del av visse typer forsikringspremie.

  Forsikringer som naturalytelse i pensjonsforhold skal innrapporteres som Naturalytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Det foreligger ikke rett til fradrag for mva ved naturalavlønning av selskapets eiere eller ansatte, se mval. § 8-3.

  Stikkord:

  • dødsfall,
  • forsikring,
  • forsikringer,
  • forsikringspremie,
  • personalforsikring,
  • personalforsikringer,
  • personforsikringer,
  • reiseforsikring,
  • uføreforsikring,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • naturalytelse,
  • ansatt,
  Gruppelivsforsikring (naturalytelse)
  279 1091 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan