PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Pliktig yrkesskadeforsikring for ansatte

  Forsikringer

  • D5920 Yrkesskadeforsikring
  • MVAIngen avgiftsbehandling

  Arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring for alle arbeidstakere, se lov om yrkesskadeforsikring § 3(yrkesskadeforsikringsloven), jf. § 2.

  Enkeltpersonforetak (enkeltmannsforetak) er pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring for arbeidstakerne i foretaket etter lov om yrkesskadeforsikring. Eier/innehaver er ikke omfattet av lov om yrkesskadeforsikring. For å få yrkesskadedekning må eier/innehaver tegne frivillig yrkesskadetrygd, se nav.no og undertema «Forsikringer -> Frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig oppdragstakere».

  For en aksjonær som er arbeidstaker i et aksjeselskap, vil det derimot være plikt til å tegne yrkesskadeforsikring etter lov om yrkesskadeforsikring.

  Arbeidsgivers innbetaling av premie etter lov om yrkesskadeforsikring regnes ikke som skattepliktig inntekt for arbeidstaker og er ikke opplysningspliktig. Forsikringen omfatter følgende forhold:

  • skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke
  • skade og sykdom som i medhold av ftrl. § 13-4 er likestilt med yrkesskade
  • skade og sykdom som skyldes påvirkning i yrket fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser

  Merverdiavgift

  Forsikring er en unntatt finansielle tjeneste, se mval. § 3-6 (a). Forsikringspremien vil derfor ikke bli fakturert med merverdiavgift.

  Skatt

  Arbeidsgivers betaling av premie etter yrkesskadeforsikringsloven behandles som en fradragsberettiget driftsutgift, se pkt. 13.1 i Sk. nr. 5/1991 i Utv. 1991/293.

  Stikkord:

  • forsikringer,
  • forsikringspremie,
  • forsikringstjenester,
  • lovpålagt yrkesskadeforsikring,
  • personforsikring,
  • yrkeskadeforsikring,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • ansatt,
  Pliktig yrkesskadeforsikring for ansatte
  227 1039 78 13 996

  Kontering

  Satser

  Kontoplan