Utgangspunkt

Hvis selskapet velger å utbetale forskudd på utgiftsgodtgjørelser til ansatte, skal selskapet i utgangspunktet foreta forskuddstrekk og beregne arbeidsgiveravgift.

Unntak