PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Periodisering av inntekter (forskuddsfakturerte)

  Forskuddsfakturering

  I følge regnskapsloven § 4-1 nr. 2 skal inntekter resultatføres i den periode de er opptjent, dvs. når varen er levert eller tjenesten utført. Dersom det forskuddsfaktureres, må det derfor foretas en regnskapsmessig periodisering av inntektene.

  Et eksempel på hvordan dette kan håndteres i praksis er
  Periode x Debet Kredit Beløp
  Faktura til kunde Kundereskontro Konto 3000 - Salgsinntekt m/fradrag for mva Brutto
  Periodisering Konto 39xx - Periodiserte inntekter Konto 2965 - Forskuddsbetalt inntekt Netto
  Periode x+1, x+2, osv. Debet Kredit Beløp
  Resultatføring Konto 2965 - Forskuddsbetalt inntekt Konto 39xx - Periodiserte inntekter Netto inntekt for tilhørende perioder

  Konto 39xx Periodiserte inntekter er en periodiseringskonto som ikke er tilknyttet mva-meldingen.

  Stikkord:

  • forskuddsfakturert husleie,
  • periodiseringer,
  • leasing,
  • intekter,
  • forhåndsfakturering,
  Periodisering av inntekter (forskuddsfakturerte)
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan