Ved kjøp av varer og tjenester

Det er fradrag for inngående merverdiavgift til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Ved kjøp av forskuddsfakturerte tjenester, som f.eks. strøm, snømåking og vaktmestertjenester, vil det være situasjonen på fakturatidspunktet som skal legges til grunn for vurdering av fradragsretten for inngående merverdiavgift. Dersom forutsetningene for håndteringen av inngående merverdiavgift på fakturatidspunktet endrer seg på et senere tidspunkt, skal inngående avgift korrigeres og dokumenteres etter bokføringsforskriften § 5-12. Dette er spesielt relevant i de tilfeller der den næringsdrivende kjøper forskuddsfakturerte tjenester, og der virksomheten i selskapet endrer seg i løpet av året, f.eks. for frivillig registrerte utleiere av fast eiendom, som i løpet av året endrer fordelingen mellom avgiftspliktige og ikke-avgiftspliktige leietakere. Ubetydelige endringer medfører ikke plikt til å korrigere avgiftsberegningen. Se SKD 250209 pkt. 2 for mer angående fradragsrett for merverdiavgift på forskuddsfakturerte tjenester.

Stikkord: abonnement, forskudd leverandør, forskuddsfakturering, liseneskostnader, lisens, lisensavgift, lisensavtaler, programvarelisens, vedlikeholdskostnader, abbonoment, abbonnement, abonement, forhåndsfakturering, kostand, omkostning, software, dataprogram, reparasjon, erverv

Ved salg av varer og tjenester

Periodisering av inntekter (forskuddsfakturerte)