PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Ved salg av varer og tjenester

  Forskuddsfakturering

  Faktura for avgiftspliktige varer og tjenester kan i følge mval. § 15-10 (3) ikke utstedes før tidligst ved levering. Det er imidlertid gitt anledning til å fakturere slike varer og tjenester på forskudd i enkelte tilfeller. Dette er regulert i bokføringsforskriften § 5-2-6.

  Forskuddsfakturering er begrenset til en periode på ett år, og salgsdokumentet skal så vidt det er mulig utstedes innenfor det kalenderåret leveringen finner sted.

  På følgende områder er det mulig å utstede salgsdokumentasjon før varen eller tjenesten er levert:

  • Persontransport, se SKD 050304 pkt. 8
  • Servering
  • Abonnementer, f.eks. for telefon, tidsskrifter, strøm ol. Se SKD 090210
  • Serviceavtaler, f.eks. vedlikeholdsavtaler, IT-support, snømåking, vaktmestertjenester, service på kopimaskin, skadedyrkontroll, alarm- og vakthold og tilgang til kunnskapsdatabaser
  • Husleie inklusive fellesutgifter dersom disse faktureres i samme dokument
  • Leie/leasing, f.eks. av kopimaskiner, transportmidler, overnattingstjenester, se SKD 180506
  • Utleie av stands på messer, UTV 2011/1079
  • Programvarelisenser (eventuelle kontraktsfestede opplæringstimer som faktureres sammen med lisensen behandles på samme måte som selve lisensen)
  • Avgifter
  • Adgang til museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentre
  • Rett til å overvære idrettsarrangementer
  • Begravelsesbyråer der utsetting av gravmonument bl.a. av klimatiske årsaker ofte finne sted mange måneder etter gravferden, se SKD 300609

  se bokføringsforskriften § 5-2-6.

  • Revisjons- og konsulentoppdrag med forhåndsavtalt pris
  • Oppføring av bygg ol. etter anbud

  se bokføringsforskriften § 5-2-4 og 8-1-2a.

  Forskuddsfakturering må avgrenses mot finansielt forskudd som kun er en betalingstransaksjon og ingen fakturering av en ytelse, se SKD 230507. A konto fakturering er heller ingen forskuddsfakturering, men en delfakturering for tjenester som er levert i en periode, men som ikke er sluttfakturert fordi leveransen ikke er avsluttet.

  I bokføringsforskriften § 5-2-6 er det også åpnet opp for «lignende» tjenester. Dette er tjenester som er knyttet til abonnementer, leier og avgifter, se SKD 030507. Bestemmelsen om «lignende» tjenester er ikke knyttet opp mot servering eller persontransport.

  Ved utleie av fast eiendom hvor det utstedes salgsdokumenter på papir for flere perioder på samme tidspunkt, kan dokumentasjonsdato settes lik forfallsdato, jf. bff. § 5-1-3 fjerde ledd. Dette innebærer at også merverdiavgiften periodiseres basert på disse dokumentasjonsdatoene for både selger og kjøper, se GBS 13 Forskuddsfakturering.

  Stikkord:

  • a-konto,
  • akonto fakturering,
  • biloppstillingsplass,
  • fakturering akonto,
  • forskudd kunde,
  • gartnertjenester,
  • kontorleie,
  • leie parkeringsplass,
  • lisensinntekter,
  • lokalleie,
  • parkeringsanlegg,
  • parkeringsplass,
  • parkeringstjenester,
  • programvare,
  • akonto,
  • leasing,
  • intekter,
  • software,
  • dataprogram,
  • omsetning,
  • forhåndsfakturering,
  Ved salg av varer og tjenester
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan