PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Franchiseavgift inntektsføring

  Franchiseavtaler

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Franchiseavgift inntektsføring, tar for seg hvordan engangsavgift og årlig royalty skal inntektsføres i avtaleperioden.

  Merverdiavgift

  Omsetning av franchisetjenester er merverdiavgiftspliktig omsetning jf mval § 3-1. Henvisningen til denne paragraften gjelder både engangsavgift og royalty.

  I BFU 10/12 uttaler Skattedirektoratet at undervisningstjenester som leveres i forbindelse med oppstart, ikke kan betraktes som en selvstendig ytelse som går inn under unntaket for undervisning i mval. § 3-5. Denne undervisningen skal betraktes som en tilknyttet tjeneste for retten til å bruke franchisegivers forretningskonsept (hovedytelsen) og begge tjenestene skal avgiftsberegnes etter mval. § 4-1 og 4-2.

  Bokføring

  Etableringsavgiften innteketsføres etterhvert som avtaleperioden løper jf NRS (V) 7.3 Royalty og lisensinntekter. Mens den årlige royaltyen inntektsføres i det året den opptjenes.

  Konteringsforslag

  Ved avtaleinngåelsen utfakturerer franchisegiver en engangsavgift på kr 350 000. Beløpet blir inntektsført som salgsinntekt slik at utgående merverdiavgift blir beregnet. Som konteringsforslaget under viser, blir inntekten tilbakeført for å unngå resulatateffekt, og så føres den til inntekt igjen etterhvert som den opptjenes i avtaleperioden. I dette eksempelet blir det inntektsført kr 70 000 hvert år i fem år.

  Forklaring Debet Kredit Beløp Mva
  Engangsavgiften Kundereskontro Konto 3020 Salgsinntekt Kr 350 000 Pliktig
  Tilbakeføring av inntekt År 0 Konto 3510 Uopptjent inntekt Konto 2975 Uopptjent inntekt Kr 350 000
  Inntektsføring første års opptjening Konto 2975 Uopptjent inntekt Konto 3510 Uopptjent inntekt Kr 70 000

  Når det gjelder den månedlige/årlige royaltyen så innteksførsføres den i den måneden/året den er opptjent. Inntektsføring av månedlig/årlig royalty, er i dette ekempelet årlig på kr 1 000 000.

  Forklaring Debet Kredit Beløp Mva
  Inntektsføring av royalties Kundereskontro Konto 3020 Salgsinntekt Kr 500 000 Pliktig

  Stikkord:

  • franchise,
  • franchiseavtale,
  • franchising,
  • kjedeavgift,
  Franchiseavgift inntektsføring
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan