Franchiseavgift kostnadsføring

Franchiseavgift inntektsføring

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Franchiseavgift inntektsføring, tar for seg hvordan engangsavgift og årlig royalty skal inntektsføres i avtaleperioden.

Merverdiavgift

Omsetning av franchisetjenester er merverdiavgiftspliktig omsetning jf mval § 3-1. Henvisningen til denne paragraften gjelder både engangsavgift og royalty.

I BFU 10/12 uttaler Skattedirektoratet at undervisningstjenester som leveres i forbindelse med oppstart, ikke kan betraktes som en selvstendig ytelse som går inn under unntaket for undervisning i mval. § 3-5. Denne undervisningen skal betraktes som en tilknyttet tjeneste for retten til å bruke franchisegivers forretningskonsept (hovedytelsen) og begge tjenestene skal avgiftsberegnes etter mval. § 4-1 og 4-2.

Bokføring

Etableringsavgiften innteketsføres etterhvert som avtaleperioden løper jf NRS (V) 7.3 Royalty og lisensinntekter. Mens den årlige royaltyen inntektsføres i det året den opptjenes.

Konteringsforslag
Stikkord: franchise, franchiseavtale, franchising, kjedeavgift