PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp, oppføring og påkostning av fri bolig

  Fri bolig

  • D1160 Boliger, inklusive tomter
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Kjøp, oppføring og påkostning av fri bolig

  Merverdiavgift

  Det er ikke rett til fradrag for mva ved oppføring, vedlikehold, innleie og drift av fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsbehov, se mval. § 8-3 (1) g og MVA-håndboken om fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsformål.

  Stikkord:

  • boligbygg,
  • bygging,
  • firmaleilighet,
  • hus,
  • hybel,
  • innredning,
  • interiørarkitekt,
  • leilighet,
  • nybygg,
  • oppussing,
  • pendlerbolig,
  • representasjonsbolig,
  • nye,
  • representasjon,
  • kjøp,
  Kjøp, oppføring og påkostning av fri bolig
  458 1480 104 75 722

  Kontering

  Satser

  Kontoplan