PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp, oppføring og påkostning av fri bolig

  Fri bolig

  • D1160 Boliger, inklusive tomter
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Det er ikke rett til fradrag for mva ved oppføring, vedlikehold, innleie og drift av fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsbehov, se mval. § 8-3 (1) g, se «Merverdiavgiftshåndboken (13. utgave) 2017 -> 8-3.8. § 8-3 første ledd bokstav g - Fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsformål».

  Stikkord:

  • boligbygg,
  • bygging,
  • firmaleilighet,
  • hus,
  • hybel,
  • innredning,
  • interiørarkitekt,
  • leilighet,
  • nybygg,
  • oppussing,
  • pendlerbolig,
  • representasjonsbolig,
  • nye,
  • representasjon,
  • kjøp,
  Kjøp, oppføring og påkostning av fri bolig
  377 1299 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan