PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp, oppføring og påkostning av fri bolig

  Fri bolig

  • D1160 Boliger, inklusive tomter
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Det er ikke rett til fradrag for mva ved oppføring, vedlikehold, innleie og drift av fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsbehov, se mval. § 8-3 (1) g og MVA-håndboken om fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsformål.

  Stikkord:

  • boligbygg,
  • bygging,
  • firmaleilighet,
  • hus,
  • hybel,
  • innredning,
  • interiørarkitekt,
  • leilighet,
  • nybygg,
  • oppussing,
  • pendlerbolig,
  • representasjonsbolig,
  • nye,
  • renovering,
  • kundepleie,
  • erverv,
  Kjøp, oppføring og påkostning av fri bolig
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan