Fri bolig i arbeidsforhold - Norge

Fri bolig i arbeidsforhold - Utlandet

Arbeidsgiveren refunderer arbeidstakerens husleie (privat utgift)

Kjøp, oppføring og påkostning av fri bolig

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
1160 Boliger, inklusive tomter
Debet

Merverdiavgift

Det er ikke rett til fradrag for mva ved oppføring, vedlikehold, innleie og drift av fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsbehov, se mval. § 8-3 (1) g og MVA-håndboken om fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsformål.

Stikkord: boligbygg, bygging, firmaleilighet, hus, hybel, innredning, interiørarkitekt, leilighet, nybygg, oppussing, pendlerbolig, representasjonsbolig, nye, renovering, kundepleie, erverv