Fri bolig i arbeidsforhold - Norge

Fri bolig i arbeidsforhold - Utlandet

Arbeidsgiveren refunderer arbeidstakerens husleie (privat utgift)

Kjøp, oppføring og påkostning av fri bolig

MVA
0 Ingen mva-behandling (ikke fradrag)
Konto
1160 Boliger, inklusive tomter
Debet

Merverdiavgift

Det er ikke rett til fradrag for mva ved oppføring, vedlikehold, innleie og drift av fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsbehov, se mval. § 8-3 (1) g og MVA-håndboken om fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsformål.

Stikkord: boligbygg, bygging, firmaleilighet, hus, hybel, innredning, interiørarkitekt, leilighet, nybygg, oppussing, pendlerbolig, representasjonsbolig, nye, renovering, kundepleie, erverv