PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Frisør og skjønnhetspleie, skattepliktig

  Frisør, skjønnhetspleie etc.

  • D5990 Annen personalkostnad
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Skjønnhetspleie er å regne som en privat kostnad og er skattepliktig for den ansatte dersom arbeidsgiver dekker slike kostnader. Dersom den ansatte får refundert slike kostnader, skal beløpet innrapporteres på a-meldingen og konto 5001.

  A-melding

  Dersom arbeidsgiver dekker kostnader til skjønnhetspleie er dette ansett som privat kostnad og skal innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift når arbeidsgiver dekker skjønnhetspleie for den ansatte, se mval. § 8-3 (1) bokstav d.

  Stikkord:

  • frisør,
  • hudpleie,
  • hårklipp,
  • hårpleie,
  • kjøp,
  • naturalytelse,
  • pedikyr,
  • skjønnhetspleie,
  • solarium,
  • solsenger,
  • solstudio,
  • kmva,
  • leasing,
  Frisør og skjønnhetspleie, skattepliktig
  279 1090 89 75 704

  Kontering

  Satser

  Kontoplan