Januar

Februar

Mars

April

6. april - A-melding mars (levering)

Ordinær frist er 5. april.

Fristen var 5. april i 2019.

14. april - MVA-melding - 1. termin (levering og betaling)

Ordinær frist er 10. april.

Fristen var 10. april i 2019.

14. april - Mva-melding for primærnæring (levering og betaling)

Ordinær frist er 10. april.

Fristen var 10. april i 2019.

14. april - Kompensjonsmelding for MVA - 1. termin (levering og betaling)

Ordinær frist er 10. april.

Fristen var 10. april i 2019.

15. april - Forskuddsskatt for upersonlige skattytere - 2. termin (betaling)

Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt i to like terminer. 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret.

20. april - MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)

Fristen var 23. april i 2019.

30. april - Skattemelding (Selvangivelse) for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 (levering)

30. april - Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av årsrapport

Regel: Dersom fristen faller på søndag eller offentlig høytidsdag i Norge, vil fristen forlenges til kl. 24.00 påfølgende dag, se UFT 040609.

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember