PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  April

  Frister

  5. april - A-melding mars (levering)

  10. april - Kompensjonsmelding for MVA - 1. termin (levering og betaling)

  10. april - Mva-melding for primærnæring (levering og betaling)

  10. april - MVA-melding - 1. termin (levering og betaling)

  16. april - Forskuddsskatt for upersonlige skattytere - 2. termin (betaling)

  Ordinær frist er 15. april.

  23. april - MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)

  Ordinær frist er 20. april.

  30. april - Skattemelding (Selvangivelse) for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 - Frist for levering.

  Fristen er 30. april selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.

  30. april - Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av årsrapport

  Regel: Dersom fristen faller på søndag eller offentlig høytidsdag i Norge, vil fristen forlenges til kl. 24.00 påfølgende dag, se UFT 040609.

  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan