PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  April

  Frister

  5. april - A-melding mars (levering)

  10. april - MVA - kompensasjonsoppgave

  10. april - Årsoppgave MVA for primærnæringen (levering og betaling)

  10. april - MVA - 1. termin (levering og betaling)

  15. april - Forskuddsskatt for upersonlige skattytere - 2. termin (betaling)

  I 2017 er fristen 17. april (første påfølgende virkedag).

  20. april - MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)

  30. april - Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av årsrapport

  I 2017 er fristen 2. mai (første påfølgende virkedag).
  Regel: Dersom fristen faller på søndag eller offentlig høytidsdag i Norge, vil fristen forlenges til kl. 24.00 påfølgende dag, se UFT 040609.

  30. april - Selvangivelse og næringsoppgave for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1

  Fristen er 30. april selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.

  279 1090 89 75 704

  Kontering

  Satser

  Kontoplan