PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  August

  Frister

  6. august - A-melding juli (levering)

  Ordinær frist er 5. august.

  20. august - Betaling av restskatt 1. termin - personlig næringsdrivende og deres ektefeller

  Betalingsfristen for det første beløpet er tre uker etter at skatteoppgjøret er mottatt, men aldri tidligere enn 20. august.

  Fikk du skatteoppgjøret ditt 3. august eller senere, er fristen for 1. termin 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart.

  31. august - Kompensasjonsmelding for MVA - 3. termin (levering og betaling)

  31. august - MVA-melding - 3. termin (levering og betaling)

  31. august - Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av halvårsrapport

  August
  385 1308 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan