PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  August

  Frister

  5. august - A-melding juli (levering)

  20. august - Betaling av restskatt 1. termin - personlig næringsdrivende og deres ektefeller

  Betalingsfristen for det første beløpet er tre uker etter at skatteoppgjøret er mottatt, men aldri tidligere enn 20. august.

  Fikk du skatteoppgjøret ditt 3. august eller senere, er fristen for 1. termin 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart.

  31. august - Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av halvårsrapport

  En lovendring trådte i kraft 1. januar 2017 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2017 og senere, som medførte at det ikke lenger er lovfestet krav om kvartalsrapportering, kun halvårsrapportering. Se mer om krav til delårsrapporter.

  August
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan