PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  August

  Frister

  5. august - A-melding juli (levering)

  I 2017 er fristen 7. august (første påfølgende virkedag).

  20. august - Betaling av restskatt 1. termin - personlig næringsdrivende og deres ektefeller

  Betalingsfristen for det første beløpet er tre uker etter at skatteoppgjøret er mottatt, men aldri tidligere enn 20. august.

  I 2017 er fristen tidligst 21. august (første påfølgende virkedag).

  31. august - MVA - kompensasjonsoppgave

  31. august - MVA - 3. termin (levering og betaling)

  31. august - Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av halvårsrapport (kvartalsrapport Q2)

  August
  279 1090 89 75 704

  Kontering

  Satser

  Kontoplan