PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  August

  Frister

  7. august - A-melding juli (levering)

  Ordinær frist er 5. august.

  21. august - Betaling av restskatt 1. termin - personlig næringsdrivende og deres ektefeller

  Betalingsfristen for det første beløpet er tre uker etter at skatteoppgjøret er mottatt, men aldri tidligere enn 20. august.

  Fikk du skatteoppgjøret ditt 3. august eller senere, er fristen for 1. termin 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart.

  Ordinær frist er 20. august.

  31. august - Kompensasjonsmelding for MVA - 3. termin (levering og betaling)

  31. august - MVA-melding - 3. termin (levering og betaling)

  31. august - Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av halvårsrapport (kvartalsrapport Q2)

  August
  300 1193 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan