PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Desember

  Frister

  5. desember - A-melding november (levering)

  10. desember - MVA - kompensasjonsoppgave

  I 2016 er fristen 12. desember (første påfølgende virkedag).

  10. desember - MVA - 5. termin (levering og betaling)

  I 2016 er fristen 12. desember (første påfølgende virkedag).

  31. desember - Børsnoterte selskaper - finansiell kalender skal senest offentliggjøres

  31. desember - Regnskapsperiodens slutt

  Avvikende regnskapsår kan benyttes.

  Desember
  237 1038 78 13 996

  Kontering

  Satser

  Kontoplan