PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Desember

  Frister

  1. desember - Søknadsfrist for 2-månedlig opplysningsplikt (tidl. oppgaveplikt)

  Ved endring til 2-måneders termin, må søknad være kommet frem til skattekontoret senest 1. desember for å kunne gis virkning fra 1. januar året etter. Endringen vil gjelde for minst de to neste kalenderår.

  5. desember - A-melding november (levering)

  10. desember - Kompensasjonsoppgave for MVA - 5. termin (levering og betaling)

  10. desember - MVA-melding - 5. termin (levering og betaling)

  31. desember - Børsnoterte selskaper - finansiell kalender skal senest offentliggjøres

  31. desember - Regnskapsperiodens slutt

  Avvikende regnskapsår kan benyttes.

  Desember
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan