Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

1. desember - Søknadsfrist for å gå fra årstermin tilbake til 2-månedlig termin

Ønskes det å gå tilbake til å betale annenhver måned, må det sendes søknad til skattekontoret, se sktfvfs. § 8-3-4 (2)

Ved endring til 2-måneders termin, må søknad være kommet frem til skattekontoret senest 1. desember for å kunne gis virkning fra 1. januar året etter. Endringen vil gjelde for minst de to neste kalenderår.

Fristen var 2. desember i 2019.

7. desember - A-melding november (levering)

Ordinær frist er 5. desember.

Fristen var 5. desember i 2019.

10. desember - MVA-melding - 5. termin (levering og betaling)

10. desember - Kompensasjonsmelding for MVA - 5. termin (levering)

31. desember - Børsnoterte selskaper - finansiell kalender skal senest offentliggjøres

31. desember - Regnskapsperiodens slutt

Avvikende regnskapsår kan benyttes.