PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Februar

  Frister

  1. februar - Sammenstillingsoppgave til arbeidstaker (a-ordningen)

  1. februar - Søknadsfrist for årstermin merverdiavgift

  5. februar - A-melding januar (levering)

  10. februar - CRS og FATCA opplysninger - Verdipapirfond - Andre finansprodukter

  Fra og med inntektsåret 2016 gjelder det nye regler for beskatning av andeler i verdipapirfond. Forskjellen mellom aksjefond og obligasjonsfond (rentefond) oppheves slik at alle fond regnes som verdipapirfond.

  Virksomheter omfattet av CRS/FATCA-reglene, og som ikke er omfattet av opplysningsplikt for Innskudd, utlån og renter, Livsforsikring eller Verdipapirfond, skal levere opplysninger til Skatteetaten om utenlandske kontohavere i ordningen Andre finansprodukter. Innleveringsfrist er 10. februar året etter inntektsåret.

  11. februar - Kompensjonsmelding for MVA - 6. termin (levering og betaling)

  Ordinær frist er 10. februar.

  11. februar - MVA-melding - 6. termin (levering og betaling)

  Ordinær frist er 10. februar

  15. februar - Betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted (skjema)

  Frist for levering av tredjepartsopplysninger og sende årsoppgave til den skattepliktige.

  15. februar - Godtgjøring til opphavsmann til åndsverk (skjema)

  Frist for levering av tredjepartsopplysninger.

  15. februar - Forskuddsskatt for upersonlige skattytere - 1. termin (betaling)

  Februar
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan