PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Februar

  Frister

  1. februar - Sammenstillingsoppgave til arbeidstaker (a-ordningen)

  1. februar - Søknadsfrist for årstermin merverdiavgift

  5. februar - A-melding januar (levering)

  I 2017 er fristen 6. februar (første påfølgende virkedag).

  10. februar - MVA - kompensasjonsoppgave

  10. februar - MVA - 6. termin (levering og betaling)

  15. februar - Betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted (skjema)

  15. februar - Forskuddsskatt for upersonlige skattytere - 1. termin (betaling)

  28. februar - Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av kvartalsrapport Q4

  Faller fristen på søndag eller offentlig høytidsdag i Norge, vil fristen forlenges til kl. 24.00 påfølgende dag.

  Februar
  279 1091 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan