PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Februar

  Frister

  1. februar - Sammenstillingsoppgave til arbeidstaker (a-ordningen)

  1. februar - Søknadsfrist for årstermin merverdiavgift

  5. februar - A-melding januar (levering)

  10. februar - CRS og FATCA opplysninger - Verdipapirfond - Andre finansprodukter

  Fra og med inntektsåret 2016 gjelder det nye regler for beskatning av andeler i verdipapirfond. Forskjellen mellom aksjefond og obligasjonsfond (rentefond) oppheves slik at alle fond regnes som verdipapirfond.

  Virksomheter omfattet av CRS/FATCA-reglene, og som ikke er omfattet av opplysningsplikt for Innskudd, utlån og renter, Livsforsikring eller Verdipapirfond, skal levere opplysninger til Skatteetaten om utenlandske kontohavere i ordningen Andre finansprodukter. Innleveringsfrist er 10. februar året etter inntektsåret.

  12. februar - Kompensjonsmelding for MVA - 6. termin (levering og betaling)

  Ordinær frist er 10. februar.

  Skattedirektoratet gir utsatt frist til 21.02.2018, da det har vært problemer i altinn-portalen med å sende inn RF-0009 - Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon.

  12. februar - MVA-melding - 6. termin (levering og betaling)

  Ordinær frist er 10. februar

  15. februar - Betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted (skjema)

  15. februar - Forskuddsskatt for upersonlige skattytere - 1. termin (betaling)

  28. februar - Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av kvartalsrapport Q4

  Faller fristen på søndag eller offentlig høytidsdag i Norge, vil fristen forlenges til kl. 24.00 påfølgende dag.

  Februar
  428 1394 98 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan