Januar

6. januar - A-melding desember (levering)

Ordinær frist er 5. januar.

Fristen var 7. januar i 2019.

15. januar - AGA og skattetrekk - 6. termin (betaling)

15. januar - Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)

20. januar - MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)

Fristen var 21. januar i 2019.

20. januar - Livsforsikring - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Livsforsikringsselskaper skal levere opplysninger til Skatteetaten om livsforsikringer og kapitalforsikring med sparing. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 20. januar året etter inntektsåret.

20. januar - Skadeforsikring - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Forsikringsselskaper skal levere opplysninger til Skatteetaten om utbetalinger på skadeforsikringer. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 20. januar året etter inntektsåret.

20. januar - Innskudd, utlån og renter mv. - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Banker, forsikringsselskaper mv. som har penger til forvaltning eller driver utlånsvirksomhet skal levere opplysninger til Skatteetaten om innskudd, utlån og renter. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 20. januar året etter inntektsåret.

20. januar - Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Forhåndsgodkjente frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn skal levere opplysninger til Skatteetaten om mottatte gaver som gir giveren rett til fradrag. Leveringsfrist for ordinære oppgaver er 20. januar året etter inntektsåret.

31. januar - Boligsameier - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Boligsameier med 9 eller flere eierseksjoner skal levere opplysninger til Skatteetaten om sameiers andel av felles inntekter, utgifter, formue og gjeld. Leveringsfrist for ordinære oppgaver er 31. januar året etter inntektsåret.

31. januar - Boligselskap - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Boligselskap skal levere opplysninger til Skatteetaten om andelshavers/aksjonærs andel av inntekter, utgifter, formue og gjeld. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 31. januar året etter inntektsåret.

31. januar - Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Offentlige myndigheter skal levere opplysninger til Skatteetaten om skattefrie utbetalinger. Opplysningene kan innrapporteres løpende per måned eller samlet. Leveringsfrist for ordinære oppgaver er 31. januar året etter inntektsåret.

Skjemaet heter RF-1319 Tredjepartsopplysninger - skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter.

31. januar - Aksjonærregisteroppgaven - elektronisk og papir

31. januar - Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning - papir og elektronisk for avvikende regnskapsår

For årsregnskap med regnskapsår som avsluttes i perioden 1. januar til 30. juni er siste frist for innsending til Regnskapsregisteret 31. januar i påfølgende år.

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember