PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

    Januar

    Frister

    5. januar - A-melding desember (levering)

    15. januar - Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)

    I 2017 er fristen 16. januar (første påfølgende virkedag).

    15. januar - AGA og skattetrekk - 6. termin (betaling)

    I 2017 er fristen 16. januar (første påfølgende virkedag).

    20. januar - MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)

    20. januar - Likningsoppgaver fra bl.a. bank og forsikring

    31. januar - Aksjonærregisteroppgaven - elektronisk og papir

    31. januar - Likningsoppgaver fra bl.a. boligsameie, boligselskap

    31. januar - Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter

    Offentlige myndigheter skal levere opplysninger til Skatteetaten om skattefrie utbetalinger. Slike utbetalinger ble tidligere innberettet i kode 926 på lønns- og trekkoppgaven, men skal fom. 2015 leveres via Altinn som en egen oppgavetype. Opplysningene kan innrapporteres løpende per måned eller samlet. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 31. januar året etter inntektsåret.

    Skjemaet heter RF-1319 Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter.

    Januar
    279 1091 89 75 709

    Kontering

    Satser

    Kontoplan