PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Januar

  Frister

  5. januar - A-melding desember (levering)

  16. januar - Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)

  Ordinær frist er 15. januar.

  16. januar - AGA og skattetrekk - 6. termin (betaling)

  Ordinær frist er 15. januar.

  20. januar - MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)

  20. januar - Tredjepartsopplysninger fra bl.a. bank og forsikring

  31. januar - Aksjonærregisteroppgaven - elektronisk og papir

  31. januar - Tredjepartsopplysninger fra bl.a. boligsameie, boligselskap

  31. januar - Tredjepartsopplysninger - skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter

  Offentlige myndigheter skal levere opplysninger til Skatteetaten om skattefrie utbetalinger. Opplysningene kan innrapporteres løpende per måned eller samlet. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 31. januar året etter inntektsåret.

  Skjemaet heter RF-1319 Tredjepartsopplysninger – skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter.

  31. januar - Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning - papir og elektronisk for avvikende regnskapsår

  For årsregnskap med regnskapsår som avsluttes i perioden 1. januar til 30. juni er siste frist for innsending til Regnskapsregisteret 31. januar i påfølgende år.

  Januar
  374 1283 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan