Januar

5. januar - A-melding desember (levering)

Fristen var 6. januar i 2020.

15. januar - AGA og skattetrekk - 6. termin (betaling)

15. januar - Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)

20. januar - MVA - e-handel VOEC (levering og betaling)

20. januar - Livsforsikring - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Livsforsikringsselskaper skal levere opplysninger til Skatteetaten om livsforsikringer og kapitalforsikring med sparing. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 20. januar året etter inntektsåret.

20. januar - Skadeforsikring - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Forsikringsselskaper skal levere opplysninger til Skatteetaten om utbetalinger på skadeforsikringer. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 20. januar året etter inntektsåret.

20. januar - Innskudd, utlån og renter mv. - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Banker, forsikringsselskaper mv. som har penger til forvaltning eller driver utlånsvirksomhet skal levere opplysninger til Skatteetaten om innskudd, utlån og renter. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 20. januar året etter inntektsåret.

20. januar - Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn - frist for levering av tredjepartsopplysninger

Forhåndsgodkjente frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn skal levere opplysninger til Skatteetaten om mottatte gaver som gir giveren rett til fradrag. Leveringsfrist for ordinære oppgaver er 20. januar året etter inntektsåret.

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember