PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Januar

  Frister

  7. januar - A-melding desember (levering)

  15. januar - AGA og skattetrekk - 6. termin (betaling)

  15. januar - Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)

  20. januar - Tredjepartsopplysninger fra bl.a. bank og forsikring

  20. januar - CRS og FATCA opplysninger - Livsforsikring - Innskudd, utlån og renter mv.

  Livsforsikringsselskaper skal levere opplysninger til Skatteetaten om livsforsikringer og kapitalforsikring med sparing. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 20. januar året etter inntektsåret.

  Banker, forsikringsselskaper mv. som har penger til forvaltning eller driver utlånsvirksomhet skal levere opplysninger til Skatteetaten om innskudd, utlån og renter. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 20. januar året etter inntektsåret.

  21. januar - MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)

  Ordinær frist er 20. januar.

  31. januar - Aksjonærregisteroppgaven - elektronisk og papir

  Fristen er 31. januar selv om den skulle falle på en lørdag eller søndag.

  31. januar - Tredjepartsopplysninger fra bl.a. boligsameie, boligselskap

  31. januar - Tredjepartsopplysninger - skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter

  Offentlige myndigheter skal levere opplysninger til Skatteetaten om skattefrie utbetalinger. Opplysningene kan innrapporteres løpende per måned eller samlet. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 31. januar året etter inntektsåret.

  Skjemaet heter RF-1319 Tredjepartsopplysninger – skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter.

  31. januar - Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning - papir og elektronisk for avvikende regnskapsår

  For årsregnskap med regnskapsår som avsluttes i perioden 1. januar til 30. juni er siste frist for innsending til Regnskapsregisteret 31. januar i påfølgende år.

  Januar
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan