Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

6. juli - A-melding juni (levering)

Ordinær frist er 5. juli.

Fristen var 5. juli i 2019.

15. juli - AGA og skattetrekk - 3. termin (betaling)

15. juli - Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)

20. juli - MVA - e-handel VOEC (levering og betaling)

Fristen var 22. juli i 2019.

31. juli - Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning - papir og elektronisk

Fristen er 31. juli selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.

August

September

Oktober

November

Desember