PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Juli

  Frister

  5. juli - A-melding juni (levering)

  15. juli - Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)

  I 2017 er fristen 17. juli (første påfølgende virkedag).

  15. juli - AGA og skattetrekk - 3. termin (betaling)

  I 2017 er fristen 17. juli (første påfølgende virkedag).

  20. juli - MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)

  31. juli - Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning - papir og elektronisk

  Fristen er 31. juli selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.

  279 1090 89 75 704

  Kontering

  Satser

  Kontoplan