PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Juni

  Frister

  5. juni - A-melding mai (levering)

  I 2017 er fristen 6. juni (første påfølgende virkedag).

  10. juni - MVA - kompensasjonsoppgave

  I 2017 er fristen 12. juni (første påfølgende virkedag).

  10. juni - MVA - 2. termin (levering og betaling)

  I 2017 er fristen 12. juni (første påfølgende virkedag).

  30. juni - Børsnoterte selskaper - seneste avholdelse av ordinær generalforsamling

  279 1090 89 75 704

  Kontering

  Satser

  Kontoplan