PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

    Juni

    Frister

    5. juni - A-melding mai (levering)

    11. juni - Kompensjonsmelding for MVA - 2. termin (levering og betaling)

    Ordinær frist er 10. juni.

    11. juni - MVA-melding - 2. termin (levering og betaling)

    Ordinær frist er 10. juni.

    30. juni - Seneste avholdelse av ordinær generalforsamling i AS/ASA

    415 1379 99 75 720

    Kontering

    Satser

    Kontoplan