Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

2. juni - Skattemelding (selvangivelse) for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende og selskap (levering)

Ordinær frist er 31. mai.
Fristen regnes i overensstemmelse med domstolloven §§ 148 og 149, jf. skfvl. § 5-5 (2).

Fristen var 31. mai i 2019.

2. juni - Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting

Ordinær frist er 31. mai.
Fristen regnes i overensstemmelse med domstolloven §§ 148 og 149, jf. skfvl. § 5-5 (2).

Fristen var 31. mai i 2019.

2. juni - Næringsrapport skatt (levering)

Næringsdrivende med enkle skatteforhold kan bruke Næringsrapport skatt for å levere skattemeldingen.

Ordinær frist er 31. mai.
Fristen regnes i overensstemmelse med domstolloven §§ 148 og 149, jf. skfvl. § 5-5 (2).

Fristen var 31. mai i 2019.

2. juni - Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen – næringsdrivende (personlig og upersonlig)

Ordinær frist er 31. mai.

Se sktfvfs. § 8-2-3 og 8-2-5.
Fristen regnes i overensstemmelse med domstolloven §§ 148 og 149, jf. skfvl. § 5-5 (2).

Fristen var 31. mai i 2019.

2. juni - Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter (regnskapsfører, revisor og næringsdrivende)

Ordinær frist er 31. mai.

Se sktfvfs. § 8-2-3 og 8-2-5.
Fristen regnes i overensstemmelse med domstolloven §§ 148 og 149, jf. skfvl. § 5-5 (2).

Fristen var 31. mai i 2019.

5. juni - A-melding mai (levering)

10. juni - Kompensjonsmelding for MVA - 2. termin (levering og betaling)

Fristen var 11. juni i 2019.

10. juni - MVA-melding - 2. termin (levering og betaling)

Fristen var 11. juni i 2019.

30. juni - Seneste avholdelse av ordinær generalforsamling i AS/ASA

Juli

August

September

Oktober

November

Desember