Januar

Februar

Mars

April

Mai

5. mai - A-melding april (levering)

Fristen var 6. mai i 2019.

11. mai - Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding) - 1. kvartal

Frist for rapportering for 1. kvartal, RF-0005.

Ordinær frist er 10. mai.
Fristen var 10. mai i 2019.

Mva-meldingen for omvendt avgiftsplikt skal leveres av næringsdrivende og offentlige virksomhetene som ikke er registert i Merverdiavgiftsregisteret, og som: kjøper avgiftspliktige tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen eller kjøper klimakvoter og gull fra en norskregistrert selger.

15. mai - AGA og skattetrekk - 2. termin (betaling)

15. mai - Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)

15. mai - Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) (betaling)

15. mai - Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember