Januar

Februar

Mars

April

Mai

1. mai - Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)

Som et tiltak i forbindelse med Koronautbruddet har personlige næringsdrivende som skulle ha betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, fått utsatt frist for innbetaling til 1. mai.

Ordinær frist er 15. mars.

Fristen var 15. mars i 2019.

5. mai - A-melding april (levering)

Fristen var 6. mai i 2019.

11. mai - Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding) - 1. kvartal

Frist for rapportering for 1. kvartal, RF-0005.

Ordinær frist er 10. mai.
Fristen var 10. mai i 2019.

Mva-meldingen for omvendt avgiftsplikt skal leveres av næringsdrivende og offentlige virksomhetene som ikke er registert i Merverdiavgiftsregisteret, og som: kjøper avgiftspliktige tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen eller kjøper klimakvoter og gull fra en norskregistrert selger.

15. mai - AGA og skattetrekk - 2. termin (betaling)

I pressekonferanse 15. mars 2020 varslet regjeringen om utsatt betalingsfrist for arbeidsgiveravgift for 2. termin som forfaller 15. mai 2020. Regjeringen foreslår at fristen utsettes til 15. august 2020.

15. mai - Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)

15. mai - Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) (betaling)

15. mai - Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember