PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Mai

  Frister

  5. mai - A-melding april (levering)

  15. mai - Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)

  15. mai - AGA og skattetrekk - 2. termin (betaling)

  15. mai - Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)

  31. mai - Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelse - næringsdrivende (personlig og upersonlig)

  Fristen er 31. mai selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.

  31. mai - Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelse for klienter (regnskapsfører, revisor og næringsdrivende)

  Fristen er 31. mai selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.

  31. mai - Selvangivelse for personlig næringsdrivende og selskap - elektronisk

  Fristen er 31. mai selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.

  31. mai - Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av kvartalsrapport Q1

  31. mai - Betaling av tilleggsforskudd

  279 1090 89 75 704

  Kontering

  Satser

  Kontoplan