PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Mai

  Frister

  2. mai - Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av årsrapport

  Ordinær frist er 30. april.
  Regel: Dersom fristen faller på søndag eller offentlig høytidsdag i Norge, vil fristen forlenges til kl. 24.00 påfølgende dag, se UFT 040609.

  5. mai - A-melding april (levering)

  15. mai - Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)

  15. mai - AGA og skattetrekk - 2. termin (betaling)

  15. mai - Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)

  31. mai - Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen – næringsdrivende (personlig og upersonlig)

  Fristen er 31. mai selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.

  31. mai - Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter (regnskapsfører, revisor og næringsdrivende)

  Fristen er 31. mai selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.

  31. mai - Skattemelding (selvangivelse) for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende og selskap - elektronisk

  Fristen er 31. mai selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.

  31. mai - Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av kvartalsrapport Q1

  31. mai - Betaling av tilleggsforskudd

  374 1283 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan