PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Mai

  Frister

  6. mai - A-melding april (levering)

  Ordinær frist er 5. mai

  15. mai - AGA og skattetrekk - 2. termin (betaling)

  15. mai - Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)

  15. mai - Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)

  31. mai - Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen – næringsdrivende (personlig og upersonlig)

  Fristen er 31. mai selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.

  31. mai - Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter (regnskapsfører, revisor og næringsdrivende)

  Fristen er 31. mai selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.

  31. mai - Skattemelding (selvangivelse) for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende og selskap - elektronisk

  Fristen er 31. mai selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.

  31. mai - Betaling av tilleggsforskudd

  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan