Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

5. november - A-melding oktober (levering)

10. november - Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding) - 3. kvartal

Frist for rapportering for 3. kvartal, RF-0005.

Fristen var 11. november i 2019.

Mva-meldingen for omvendt avgiftsplikt skal leveres av næringsdrivende og offentlige virksomhetene som ikke er registert i Merverdiavgiftsregisteret, og som: kjøper avgiftspliktige tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen eller kjøper klimakvoter og gull fra en norskregistrert selger.

16. november - Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) (betaling)

Ordinær frist er 15. november.

Fristen var 15. november i 2019.

16. november - Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)

Ordinær frist er 15. november.

Fristen var 15. november i 2019.

16. november - AGA og skattetrekk - 5. termin (betaling)

Ordinær frist er 15. november.

Fristen var 15. november i 2019.

16. november - Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)

Ordinær frist er 15. november.

Fristen var 15. november i 2019.

Desember