PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Oktober

  Frister

  5. oktober - A-melding september (levering)

  10. oktober - Kompensasjonsoppgave for MVA - 4. termin (levering og betaling)

  10. oktober - MVA-melding - 4. termin (levering og betaling)

  22. oktober - MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)

  Ordinær frist er 20. oktober.

  Oktober
  429 1408 99 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan