PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  September

  Frister

  2. september - MVA-melding - 3. termin (levering og betaling)

  Ordinær frist er 31. august.

  2. september - Kompensasjonsmelding for MVA - 3. termin (levering og betaling)

  Ordinær frist er 31. august.

  5. september - A-melding august (levering)

  16. september - Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)

  Ordinær frist er 15. september.

  16. september - AGA og skattetrekk - 4. termin (betaling)

  Ordinær frist er 15. september.

  16. september - Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)

  Ordinær frist er 15. september.

  24. september - Betaling av restskatt 2. termin - personlig næringsdrivende og deres ektefeller

  Fristen for å betale restbeløpet er fem uker etter første betalingsfrist.
  Fikk du skatteoppgjøret ditt 3. august eller senere, er fristen for 2. termin altså 8 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart.

  September
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan